Wednesday, December 13, 2017

MỜI THAM DỰ TANG LỄ ANH LƯU QUAN TIỀNKính gởi quý đồng hương và thân hữu,

Để phân ưu cùng chị Lan Anh và để tiễn đưa một đồng hương của chúng ta là anh LƯU QUAN TIỀN, người từ trần ngày 5 tháng 12, 2017, tại San Jose, California, hưởng thọ 73 tuổi, ra nơi an nghỉ cuối cùng,

Kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự tang lễ của anh Lưu Tiền:

Lúc 1 giờ trưa (1:00PM),
Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017,
Tại nhà quàn Oak Hill Memorial Park,
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125.

Trân trọng thông báo và kính mời,
San Jose Dec 11, 2017
TTK Phạm Đức Hiền


No comments:

Post a Comment

XUÂN "BÌNH YÊN" (Phạm Đức Hiền)

Riêng tặng Hoàng Trọng Nghĩa, một đồng đội Không Quân của tân Hội Trưởng Đường Anh Đồng. Intro: Dù quê hương mình chưa được yên bình , n...