Wednesday, December 20, 2017

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI


No comments:

Post a Comment

XUÂN "BÌNH YÊN" (Phạm Đức Hiền)

Riêng tặng Hoàng Trọng Nghĩa, một đồng đội Không Quân của tân Hội Trưởng Đường Anh Đồng. Intro: Dù quê hương mình chưa được yên bình , n...