Thursday, December 14, 2017

HỘI ÁI HỮU PHÚ YÊN BẮC CALI

1.   Ban Cố Vấn: Hà Ngọc Quỳnh, Võ Minh Vinh, Hà Công Định, Trần Hoàng Thân, Đặng Kim Hùng;
2.   Ban Chấp Hành:
·         Hội trưởng: Nguyễn Thị Kim Loan;
·         Tổng Thư Ký: Phạm Đức Hiền;
·         Phó Nội Vụ: Nguyễn Xuân Thanh;
·         Phó Ngoại Vụ: Khúc Mộng Kha;
·         Thủ Quỹ: Đặng Thị Nga, Phạm Lan Anh;
·         Tài Chánh: Lưu Phúc Phương, Nguyễn Thị Sen, Trần Việt Ngữ;
·         Ẩm Thực: Nguyễn Thị Để, Đặng Thị Yên, Lý Thắng;
·         Tiếp Tân:  Nguyễn Thị Để, Nguyễn Mộng Tuyết, Lê Thị Cúc, Dương Thị Hoa, Đặng Thị Yên, Đặng Thị Nga, Phạm Lan Anh, Lưu Phúc Phương, Lý Kim Lan, Hà Thị Hoa, Phạm Bách Diệp;
·         Xã Hội: Hà Thị Hoa, Ngô Xuân Đức;
·         Văn Nghệ: Trần Hoàng Thân, Khúc Mộng Kha;
·         Trang Nhà: Minh Khúc.
Liên lạc:
·         Tổng quát: HT Nguyễn Thị Kim Loan: (408) 858-9035,
·         Hành chánh: TTK Phạm Đức Hiền (408) 840-3038,
·         Tài chánh: Thủ Quỹ Đặng Thị Nga: (408) 802-2713,

No comments:

Post a Comment

XUÂN "BÌNH YÊN" (Phạm Đức Hiền)

Riêng tặng Hoàng Trọng Nghĩa, một đồng đội Không Quân của tân Hội Trưởng Đường Anh Đồng. Intro: Dù quê hương mình chưa được yên bình , n...